Peziza ammophila (Řasnatka písečná)

Syn.: Peziza pseudoammophila s. auct.

Řasnatka rostoucí velmi vzácně na nezpevněných písečných přesypech, často s vyšších obsahem iontů, např. na pobřežních dunách.

 

Peziza ammophila

Peziza ammophila Fülöpháza (HU), Národní park Kiskunsági, písečná duna se sporadickou vegetací, 13.10.2006, (c) Lucie Zíbarová