Helvella macropus (Chřapáč pýřitý)

Roztroušeně se vyskytující menší druh vřeckovýtrusé houby rostoucí od léta do podzimu v listnatých lesích na zemi či zbytcích dřeva. Od podobných druhů (např. chřapáč chlupatý - Helvella villosa) se pozná mikroskopicky podle vřetenovitých výtrusů. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii VU - zranitelný druh.

 

Helvella macropus

Helvella macropus NPR Břehyně-Pecopala, okraj mokřadní olšiny, sub Betula, Alnus, 16.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella macropus

Helvella macropus NPR Břehyně-Pecopala, okraj mokřadní olšiny, sub Betula, Alnus, 16.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella macropus

Helvella macropus Drmaly, acidofilní doubrava, silně rozložená větev listnáče, sub Quercus, Picea, Acer, 3.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella macropus

Helvella macropus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella macropus

Helvella macropus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová