Velutarina rufoolivacea (Plstnatěnka rezavěolivová)

Patrně poměrně hojná, avšak přehlížená vřeckovýtrusá houba rostoucí na čerstvě odumřelých větvičkách listnáčů (často růžovité dřeviny), vzácně i jehličnanů nebo kapradin, nezřídka v sousedství pyrenomycetů. Od příbuzných druhů rodu se liší mikroskopicky hemiamyloidním askoapikálním aparátem. Výtrusy zprvu hyalinní, přezrálé spory do různé míry nahnědlé až hnědé a bradavčité.

 

Velutarina rufoolivacea

Velutarina rufoolivacea Bělušice, vysoké křoviny, ořezané větvičky Prunus spinosa, 17.2.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Velutarina rufoolivacea

Velutarina rufoolivacea Bělušice, vysoké křoviny, ořezané větvičky Prunus spinosa, 17.2.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Velutarina rufoolivacea

Velutarina rufoolivacea Bělušice, vysoké křoviny, ořezané větvičky Prunus spinosa, 17.2.2024, (c) Lucie Zíbarová