Plicaria trachycarpa (Řasnatka drsnoplodá)

Syn.: Peziza trachycarpa

Vzácnější vřeckovýtrusá houba rostoucí na spáleništích. Do podobných druhů se pozná mikroskopicky (velikost spor, výška a charakter ornamentiky) - viz řasnatka hladkoplodá (Plicaria endocarpoides) nebo řasnatka uhlíková (Plicaria carbonaria). Viz též řasnatka Vackova (Peziza vacini). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Plicaria trachycarpa

Plicaria trachycarpa NP České Švýcarsko, Mezní Louka, spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 2.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Plicaria trachycarpa

Plicaria trachycarpa NP České Švýcarsko, Mezní Louka, spáleniště po pasece kůrovcové smrčiny, 2.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Plicaria trachycarpa

Plicaria trachycarpa NP České Švýcarsko, Borový důl, spáleniště po kůrovcové smrčině, 2.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Plicaria trachycarpa

Plicaria trachycarpa NP České Švýcarsko, Údolí Suché Bělé, spáleniště po kůrovcové smrčině, 19.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Plicaria trachycarpa

Plicaria trachycarpa NP České Švýcarsko, Údolí Suché Bělé, spáleniště po kůrovcové smrčině, 19.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Plicaria trachycarpa micro

Plicaria trachycarpa (spory, Cotton blue, 1000x), 19.10.2022, (c) Lucie Zíbarová