Scutellinia minor (Kosmatka drobná)

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí na rostlinných zbytcích a detritu na vlhkých stanovištích převážně v alpinském stupni (prameniště, břehy potůčků, porosty olše zelené), sekundárně i ve vyjetých kolejích na lesních cestách. Podobně jako ostatní kosmatky je určitelná pouze mikroskopicky. Význačná krátkými chloupky a téměř kulovitými sporami s nepravidelnou bradavčitou ornamentikou. Z podobných druhů s (téměř) kulovitými výtrusy - Scutellinia hyperborea má jemnější ornamentiku, S. citrina naopak znatelně hrubší, S. barlae pravidelné, jakoby uťaté uťaté bradavky.

 

Scutellinia minor

Scutellinia minor Alp Flix [CH], alpinské prameniště, 10.8.2022, (c) Lucie Zíbarová