Helvella lacunosa agg. (Chřapáč jamkatý)

Syn.: Helvella sulcata

Hojný a proměnlivý druh chřapáče rostoucí od léta do podzimu na zemi pod listnáči na vápnitých i kyselých půdách od nížin do vyšších poloh. Pravděpodobně mykorhizní. Jedlý. Skupina obtížně rozlišitelných druhů.

 

Helvella lacunosa

Helvella lacunosa PR Černý důl, jedlobučina, okraj cesty, sub Fagus, Picea, 16.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella lacunosa

Helvella lacunosa NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, zetlelý kmen Fagus, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella lacunosa

Helvella lacunosa (s. l.) Srní u České Lípy, pískovna, sub Pinus, Betula, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella lacunosa

Helvella lacunosa (s. l.) Podkrušnohorská výsypka, sub Salix caprea, Betula, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella lacunosa

Helvella lacunosa Těchlovice, květnatá bučina, v opadu, sub Fagus, 4.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella lacunosa

Helvella lacunosa (s. l.) Sokolov, Podkrušnohorská, sub Salix caprea, Betula, 1.10.2013, (c) Lucie Zíbarová