Helvella elastica s.l. (Chřapáč pružný)

Roztroušeně se vyskytující druh chřapáče rostoucí obvykle pod jehličnany (smrk) méně často pod listnáči, často na místech se slabou vrstvou humusu (lesní cesty).

 

Helvella elastica

Helvella elastica Bílá, mladá vlhká smrčina, sub Picea, 29.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella elastica

Helvella elastica Chlum u Radonic, mladá výsadba lípy, sub Tilia, Larix, 29.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella elastica

Helvella elastica Houština u Mašťova, doubrava, obnažená půda, sub Quercus, Pinus, 27.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella elastica

Helvella elastica Podkrušnohorská výsypka, sub Picea omorica, Alnus glutinosa, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella elastica

Helvella elastica Dluhoště, kulturní smrčina, lesní cesta, sub Picea, Pinus, 11.9.2007, (c) Lucie Zíbarová