Helvella crispa (Chřapáč kadeřavý)

Hojný chřapáč rostoucí od léta do podzimu na zemi pod listnáči (dub, lípa, habr, líska) na kyselých i bazických, často těžších půdách. Mykorhizní druh. Jedlý. Podobný chřapáč mléčný (Helvella lactea) má zespodu hladký, nepýřitý klobouk.

 

Helvella crispa

Helvella crispa Podkrušnohorská výsypka, sub Tilia, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella crispa

Helvella crispa Doksy, acidofilní doubrava, sub Quercus, Tilia, Pinus, 17.10.2012, (c) Lucie Zíbarová