Hyalopeziza ciliata (Kustřebička brvitá)

Velmi drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na podzim na tlejících listech listnáčů (zejména javoru). Patrně nepříliš vzácný, ale přehlížený druh.

 

Hyalopeziza ciliata

Hyalopeziza ciliata PR Studený vrch, suťový les, listy Acer speudoplatanus, 18.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyalopeziza ciliata

Hyalopeziza ciliata PR Studený vrch, suťový les, listy Acer speudoplatanus, 18.10.2020, (c) Lucie Zíbarová