Sowerbyella radiculata (Oušenka kořenující)

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí od podzimu do zimy převážně pod jehličnany, dává přednost vápnitým a živinami bohatým půdám. Od ostatních druhů oušenek se pozná mikroskopickými znaky (velikost a ornamenitka spory, charakter parafýz).

 

Sowerbyella radiculata

Sowerbyella radiculata Tutleky, výsadba smrku na bývalé zemědělské půdě, sub Picea, Sambucus, in Urtica, 20.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sowerbyella radiculata

Sowerbyella radiculata Tutleky, výsadba smrku na bývalé zemědělské půdě, sub Picea, Sambucus, in Urtica, 20.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sowerbyella radiculata

Sowerbyella radiculata Tutleky, výsadba smrku na bývalé zemědělské půdě, sub Picea, Sambucus, in Urtica, 20.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sowerbyella radiculata

Sowerbyella radiculata (spory, cotton blue, 1000x), 20.11.2020, (c) Lucie Zíbarová