Mollisia hydrophila (Terčenka)

Hojná drobnější vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých stoncích travin a jiných jednoděložných rostlin ve vlhkém prostředí. Význačná mikroskopickými znaky, zejména hojnými krystalky v dužnině. Na podobných substrátech roste mj. i plstnatka rákosová (Mollisia retincola), taktéž s krystalky v dužnině, ale obvykle s výrazným subikulem a delšími sporami.

 

Mollisia hydrophila

Mollisia hydrophila NPP Hrabanovská černava, slatiniště, stéblo Phragmites, 12.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Mollisia hydrophila

Mollisia hydrophila NPP Hrabanovská černava, slatiniště, stéblo Phragmites, 12.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Mollisia hydrophila

Mollisia hydrophila PR Království, lužní les, zazemněné rameno, stonek Carex, 8.10.2020, (c) Lucie Zíbarová