Incrucipulum capitatum (Chlupáček)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na mrtvých vlhkých listech listnáčů, zejména dubů. Od chlupáčku Incrucipulum ciliare na stejném substrátu se odlišuje mj. výrazně kopinatými parafýzami a kratšími sporami (< 10 μm) bez výrazných tukových kapének.

 

Incrucipulum capitatum

Incrucipulum capitatum PP Stráně Hlubokého dolu, teplomilná doubrava, listy Quercus, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Incrucipulum capitatum

Incrucipulum capitatum EVL Království, lužní les, vlhké listy Quercus, 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Incrucipulum capitatum

Incrucipulum capitatum NPP Dlouhopolsko, acidofilní doubrava,  listy Quercus, 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Incrucipulum capitatum

Incrucipulum capitatum (spory, vřecka, parafýzy a okrajové chloupky, H2O, 1000x), 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová