Calycellina punctata (Kustřebička)

Syn.: Calycellina punctiformis, Phialina puberula

Patrně hojný, byť přehlížený druh vřeckovýtrusé houby rostoucí na podzim na opadlých listech listnáčů, především dubu. Význačná ekologií a mikroskopickými znaky.

 

Calycellina punctata

Calycellina punctata PR Hluboký důl, dubohabřina, listy Quercus, 28.10.2019, (c) Lucie Zíbarová