Cistella albidolutea (Chlupečka)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých listech a stéblech travin (Poaceae) a šáchorovitých (Cyperaceae) rostlin. Od podobných druhů se pozná mikroskopicky.

 

Cistella albidolutea

Cistella albidolutea PP Líska, lesní prameniště, list Scirpus sylvaticus, 24.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella albidolutea

Cistella albidolutea PP Líska, lesní prameniště, list Scirpus sylvaticus, 24.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella albidolutea

Cistella albidolutea PR Neratovské louky, list Scirpus sylvaticus, 15.5.2019, (c) Lucie Zíbarová