Cistella caricis (Chlupečka ostřicová)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých listech a stoncích jednoděložných rostlin (ostřice, skřípina). V rámci rodu význačná ekologií a mikroskopickými znaky (podle Raitviir 2004 - vřecka delší než 40 μm, okrajové chloupky kyjovité, apikálně až 8 μm široké, bradavčiité, spory 10.5-13.5 μm dlouhé).

 

Cistella caricis

Cistella caricis NPP Peklo, potoční luh, stonek Scirpus sylvaticus, 11.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella caricis

Cistella caricis PR Neratovské louky, vlhká louka, stonek Scirpus, 12.5.2020, (c) Lucie Zíbarová