Cistella typhae (Chlupečka orobincová)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých jednoděložných rostlinách (ostřice, orobinec). V rámci rodu je význačná ekologií, krátkými vřecky s neamyloidním askoapikálním aparátem a válcovitými marginálními chloupky.

 

Cistella typhae

Cistella typhae NPP Peklo, mokřadní olšina, stonek Carex acutiformis, 11.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella typhae

Cistella typhae NPP Peklo, mokřadní olšina, stonek Carex acutiformis, 11.4.2019, (c) Lucie Zíbarová