Sarea difformis

Patrně nikterak vzácná, ale pro svou nenápadnost zřídka zaznamenávaná vřeckovýtrusá houba rostoucí na staré zčernalé pryskyřici jehličananů, se kterou její černé plodničky téměř dokonale splývají. Lichenizovaný druh? Komplex více kryptických druhů. Viz o něco nápadnější Sarea resinae.

 

Sarea difformis

Sarea difformis PR Hraniční louka, kulturní smrčina, pryskyřice na živém kmínku Picea, 15.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarea difformis

Sarea difformis PP Pohořské rašeliniště, mladá smrčina, pryskyřice na živém kmínku Picea, 14.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarea difformis

Sarea difformis PP Pohořské rašeliniště, mladá smrčina, pryskyřice na živém kmínku Picea, 14.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Sarea difformis

Sarea difformis (spory a parafýzy, Melzerova reagens, 1000x), 16.4.2019, (c) Lucie Zíbarová