Scutellinia nigrohirtula (Kosmatka černoplstnatá)

Hojnější kosmatka rostoucí od jara do léta na mrtvém vlhkém dřevě či na zemi. Jeden z nejhojnějších druhů s krátkými marginálními chloupky, od podobných se pozná mikroskopicky.

 

Scutellinia nigrohirtula

Scutellinia nigrohirtula Stožec, Oslí cesta, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia nigrohirtula

Scutellinia nigrohirtula PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 9.11.20222, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia nigrohirtula

Scutellinia nigrohirtula Stožec, Oslí cesta, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia nigrohirtula

Scutellinia nigrohirtula PR Pod Trlinou, květnatá bučina, silně zetlelá větev Fagus v potůčku, 23.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia nigrohirtula

Scutellinia nigrohirtula EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, lesní potůček, vlhká větev Tilia, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia nigrohirtula

Scutellinia nigrohirtula Stožec, Oslí cesta, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia nigrohirtula

Scutellinia nigrohirtula NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, fragment vlhkého kmene Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová