Lasiobolus ruber cf. (Brvník červený)

Drobná vřeckovtrusá houba rostoucí na trusu býložravců. Od podobných druhů rodu se pozná dlouhými chlupy (>500 μm) a vřetenovitými sporami (ve vyobrazeném materiálu cca 27-29.5 x 10-11 μm).

 

Lasiobolus ruber

Lasiobolus ruber NPR Praděd, horská smrčina, trus srnce, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová