Helvella spadicea (Chřápáč bělonohý)

Syn.: Helvella leucopus

Vzácný chřapáč rostoucí na jaře pod listnáči (vrba, topol?) na vápnitých půdách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

Helvella spadicea

Helvella spadicea Kalešov, výsadba lípy a topolů, sub Tilia, Populus, Betula, 8.5.2016, (c) Lucie Zíbarová