Gyromitra grandis (Ucháč svazčitý)

Syn.: Neogyromitra fastigiata, Gyromitra fastigiata, Discina fastigiata

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí na jaře na zbytcích dřeva listnáčů. Preferuje vápnitější podloží. Od blízce příbuzného ucháče obrovského (Discina gigas) se liší větším vzrůstem, výrazně sedlovitým až laločnatým kloboukem a ornamentikou výtrusů. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Discina fastigiata

Gyromitra grandis Vápenný Podol, dubohabřina, u kmene Betula, 17.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Discina fastigiata

Gyromitra grandis Vápenný Podol, dubohabřina, sub Acer pseudoplatanus, Quercus, Carpinus, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Discina fastigiata

Gyromitra grandis Vápenný Podol, dubohabřina, sub Acer pseudoplatanus, Quercus, Carpinus, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Discina fastigiata

Gyromitra grandis PR Libochovka, květnatá bučina, u kmene buku, 29.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Discina fastigiata

Gyromitra grandis PR Libochovka, květnatá bučina, u kmene buku, 29.4.2017, (c) Lucie Zíbarová