Cryptodiscus pallidus cf. (Puklinec)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí po většinu roku na mrtvém dřevě listnáčů. Plodnice jsou zčásti zanořené ve dřevě. Vyobrazený materiál se odlišuje tvarem plodnic, které mají být u druhu Cryptodiscus pallidus protažené ve směru průběhu cévních svazků. Mikroskopicky však nejlépe odpovídá tomuto druhu.

 

Cryptodiscus pallidus

Cryptodiscus pallidus PP Buky na Bouřňáku, acidofilní bučina, větev Fagus, 12.6.2015, (c) Lucie Zíbarová