Hyaloscypha vitreola (Kustřebička)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na silněji rozloženém dřevě listnáčů. Od podobných druhů se pozná mikroskopicky.

 

Hyaloscypha vitreola

Hyaloscypha vitreola EVL Království, lužní les, větev Populus alba, 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyaloscypha vitreola

Hyaloscypha vitreola PR Hraniční louka, kmen Alnus, 15.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyaloscypha vitreola

Hyaloscypha vitreola Bouřnák, acidofilní bučina, fragment kmene Fagus, 12.6.2015, (c) Lucie Zíbarová