Dermea prunastri (Vyklenutka švestková)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých větvích švestky. Na dalších druzích široce pojímaného rodu Prunus (slivoň, třešeň, střemcha, aj.) rostou odlišné druhy (Dermea cerasi, Dermea padi), které se (kromě ekologie) makroskopicky odlišují tvarem nepohlavního stadia, mikroskopicky pak rozměry spor a konidií. Plodnice se tvoří na přelomu jara a léta.

 

Dermea prunastri

Dermea prunastri (vlevo teleomorfa, vpravo anamorfa) Vinařice, křovinatý lem, větev Prunus domestica, 19.6.2015, (c) Lucie Zíbarová