Lasiobolus intermedius (Brvník)

Drobná koprofilní vřeckovýtrusá houba rostoucí na trusu býložravců. Nepříliš vzácný druh. Od podobných druhů se pozná spolehlivě pouze mikroskopicky.

 

Lasiobolus intermedius

Lasiobolus intermedius Broumov, Rožmitál, kulturní smrčina, zaječí trus, 7.6.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lasiobolus intermedius

Lasiobolus intermedius PP Domaslavické údolí, suťový les, trus býložravce, 13.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lasiobolus intermedius

Lasiobolus intermedius PR Vápenka, květnatá bučina, trus býložravce, 21.3.2019, (c) Lucie Zíbarová