Hyalorbilia tortuosa cf. (Kruhovka)

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů, starých plodnicích chorošů apod Taxonomicky nedořešená skupina, vyobrazená položka určena podle neoficiálně publikovaného klíče H. Barala. Vyznačuje se velmi úzkými a spirálně stočenými sporami, velice podobné spory (nicméně méně stočené a s drobnými rozměrovým odlišnostmi) má taxon označovaný jako H. fagi. Podobná je běžná kruhatka zlatavá (Hyalorbilia inflatula) s rovnými či jen mírně zakřivenými sporami.

Hyalorbilia tortuosa

Hyalorbilia cf. tortuosa NPR Velký a Malý štít, suťový les, větev Acer, stará plodnice pyrenomycetu (Ustulina deusta?), 1.7.2014, (c) Lucie Zíbarová