Dasyscyphella nivea (Chlupáček sněhobílý)

Hojná drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji dubu, většinou na spodní straně dřeva či v dutinách. Od podobných druhů se pozá pouze mikroskopicky (zejm. drsnými chloupky, které jsou na posledních 1-2 článcích hladké).

 

Dasyscyphella nivea

Dasyscyphella nivea NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, pařez Quercus, 7.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Dasyscyphella nivea

Dasyscyphella nivea PR Libochovka, dubohabřina, kmen Quercus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová