Humaria hemisphaerica (Bělokosmatka polokulovitá)

Zvnějšku chlupatá apothecia této vřeckovýrusné houby je možné poměrně hojně nalézt od časného léta do podzimu na zemi v listnatých a smíšených lesích, zejména pod duby, ale i jinými listnáči, se kterými pravděpodobně tvoří mykorhizu. Často i na člověkem ovlivněných stanovištích jako jsou okraje cest, parky nebo hráze rybníků. Spory eliptické, hladké 21-27 x 10-13 μm (rozměry udávaným různými autory se i dosti liší). Záměna možná za podobné rody (Trichophaea aj. - např. bělokosmata miskovitá - Trichophaea hemisphaeroides), které ale tvoří podstatně menší plodnice a mají i menší spory.

 

humaria hemisphaerica

Humaria hemisphaerica Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, sub Carpinus, Tilia, 27.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

humaria hemisphaerica

Humaria hemisphaerica Verneřice, Bobří soutěska, suťový les, sub Tilia, Fagus, 6.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

humaria hemisphaerica

Humaria hemisphaerica PP U Pohránovského rybníka, acidofilní doubrava, sub Quercus, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

humaria hemisphaerica

Humaria hemisphaerica NPR Velký a Malý Tisý, sub Quercus, Populus tremula, Betula, 1.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

humaria hemisphaerica

Humaria hemisphaerica PR Hrby, ptačincová lipina, sub Quercus, Tilia, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová