Peziza echinospora (Řasnatka uhelná)

Roztroušeně se vyskytující vřeckovýtrusá houba rostoucí na spáleništích. Význačná ekologií a jemně ostnitými (ornamentika na pólech výraznější) výtrusy bez kapének (14-18 x 8-10 μm). Viz řasnatka Petersova (Peziza petersii) s menšími sporami se dvěma kapénkami. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Peziza echinospora

Peziza echinospora NPP Medník, lesní spáleniště, 5.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza echinospora

Peziza echinospora Staňkov, lesní spáleniště, 24.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza echinospora

Peziza echinospora (spory, cotton blue, 1000x), 28.5.2022, (c) Lucie Zíbarová