Helvella stevensii (Chřapáč širokovýtrusý)

Syn.: Helvella latispora

Druh blízce příbuzný chřapáči pružnému (Helvella elastica), od kterého se liší mnohem širšími výtrusy, volným okrajem apothecia a jemně chloupkatým excipulem (vnějším povrchem apothecia). Od chřapáče sedlovitého (Helvella ephippium), pak světlejším hymeniem a excipulem, které spolu často nápadně kontrastují. Roste roztroušeně od léta do podzimu na stanovištích s tenkou vrstvou humusu, spíše na bazických půdách.

 

Helvella stevensii

Helvella stevensii Lipová u Brodců, starý porost osiky, sub Populus tremula, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella stevensii

Helvella stevensii Sokolov, výsypka Velký Rýzl, sub Tilia, Acer, 21.6.2016, (c) Lucie Zíbarová