Eriopezia caesia (Pavučinovka sivá)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji dubu, v chladnější polovině roku. Druh nápadný zvnějšku bělavě chlupatými plodnicemi a bohatě vyvinutým pavučinovitým subikulem. Ochlupené plodnice s nápadným subikulem vytváří i druhy rodu Arachnopeziza (např. Arachnopeziza aurata - pavučinovka žlutavá, A. aurelia - p. zlatožlutá), které však nemají chloupky kontrastně zbarvené vůči hymeniu. Plodnice druhů rodu Tapesia (plstnatka) jsou též usazeny na subikulu, nejsou však zvnějšku bělavě chlupaté.

 

Eriopezia caesia

Eriopezia caesia NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, pařez Quercus, 31.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Eriopezia caesia

Eriopezia caesia NPR Kněžičky, dubohabřina, větev Quercus, 18.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Eriopezia caesia

Eriopezia caesia NPR Libický luh, tvrdý luh, spodní strana kmene Quercus, 4.11.2013, (c) Lucie Zíbarová