Peziza limnaea (Řasnatka mokřadní)

 Syn.: Legaliana limnaea

Roztroušeně se vyskytující řasnatka rostoucí na zemi na vlhkých stanovištích v lesích, často ve vrbových křovinách, na obnaženém dně, bahně apod. Podobná řasnatka hnědá (Peziza badia) roste spíše na kyselých, minerálních půdách a její výrusy mají síťnatou ornamentiku.

 

Peziza limnaea

Peziza limnaea PP Zadní rybník, obnažené dno rybníka, sub Alnus, Picea, Betula, 12.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza limnaea

Peziza limnaea NPP Jestřebské slatiny, mladá kulturní smrčina, vyschlý odvodňovací kanál, sub Picea, Betula, 29.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza limnaea

Peziza limnaea NPP Jestřebské slatiny, mladá kulturní smrčina, vyschlý odvodňovací kanál,, sub Picea, Betula, 29.9.2018, (c) Lucie Zíbarová