Helvella solitaria (Chřapáč Quéletův)

Syn.: Helvella queletii

Vzácnější druh chřapáče rostoucí převážně pod listnáči na vápnité půdě, ale v parcích a obdobných, člověkem ovlivněných stanovištích. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh.

Helvella solitaria

Helvella solitaria Malešov, mladá výsadba lípy, sub Tilia, 19.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella solitaria

Helvella solitaria Malešov, mladá výsadba lípy, sub Tilia, 19.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella solitaria

Helvella solitaria Malešov, mladá výsadba lípy, sub Tilia, 19.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella solitaria

Helvella solitaria Malešov, mladá výsadba lípy, sub Tilia, 19.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella solitaria

Helvella solitaria Kalešov, výsadba lípy, sub Tilia, Populus, Betula, 8.5.2016, (c) Lucie Zíbarová