Ascotremella faginea (Mozkovka rosolovitá)

Vzácnější vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů (např. Fagus, Carpinus, Sambucus nigra). Možná zámena s rosoloklihatkou čirou (Neobulgaria pura) či s některými rosolovkami (Tremella s.l.). Spory podélně rýhované. Pro svůj poměrně zřídkavý výskyt a vazbu na přirozené porosty s dostatečnou zásobou dřeva je chráněna podle vyhlášky MŽP č.395/1992 v kategorii silně ohrožených druhů. Rovněž byla zařazena do Červeného seznamu makromycetů ČR - kategorie VU (zranitelný). V poslední době se však zdá, že se druh šíří i na synantropní stanoviště.

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea NPP Jeskyně na Pomezí, květnatá bučina, opadlá větev Fagus, 15.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea Houština u Mašťova, humózní doubrava, větev Acer pseudoplatanus, 29.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea NPP Jeskyně na Pomezí, květnatá bučina, opadlá větev Fagus, 15.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea PR Zábělá, dubohabřina, větev Carpinus, 2.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea Hajnice u Mirochova, květnatá bučina, kmen Fagus, 23.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea Poněšice, květnatá bučina, větev Fagus, 19.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea PR Myslivna, svahové prameniště, větev Sambucus nigra, 12.10.2014, (c) Lucie Zíbarová