Russula subrubens (Holubinka mokřadní)

Vzácnější holubinka z příbuzenstva holubinky révové (Russula xerampelina), se kterou sdílí hnědnutí plodnic, zelenou reakci na síran železnatý a pach po slanečcích při zasychání (u tohoto druh však poměrně slabý). Roste na podzim v podmáčených porostech vrb se kterou vytváří mykorhizu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD - druh s nedostatečně známým rozšířením.

 

Russula subrubens

Russula subrubens NPR Zhejral, přechodové rašeliniště, sub Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula subrubens

Russula subrubens NPR Velký a Malý Tisý, podmáčený porost křovitých vrb při břehu rybníka, sub Salix, 11.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula subrubens

Russula subrubens Třeboň, Vimperky, podmáčený porost křovitých vrb, sub Salix, 24.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula subrubens

Russula subrubens NPR Velký a Malý Tisý, podmáčený porost křovitých vrb při břehu rybníka, sub Salix, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula subrubens

Russula subrubens (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 11.10.2012, (c) Lucie Zíbarová