Tricholoma album (Čirůvka bílá)

Hojná čirůvka rostoucí na podzim pod listnáči, zejména dubem, na kyselých i vápnitých, často těžších půdách. Vyznačuje se sladkým při zasychání až medovým pachem a drobnějšími plodnicemi. Viz čirůvka běložlutavá (Tricholoma stiparophyllum) a č. smrdutá (Tricholoma lascivum), taktéž se silným pachem a č. holubičí (Tricholoma columbetta) s vrostle vláknitým kloboukem a často namodralými skvrnami na bázi třeně.

 

Tricholoma album

Tricholoma album PP Deštenské pastviny, teplomilné křoviny, sub Quercus, Swida, Prunus, 8.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma album

Tricholoma album Horusický rybník, vzdušná strana hráze, sub Quercus, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma album

Tricholoma album Jirkov, Najštejn, acidofilní doubrava, sub Quercus, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma album

Tricholoma album Horusický rybník, vzdušná strana hráze, sub Quercus, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma album

Tricholoma album NPR Velký a Malý Tisý, acidofilní doubrava, sub Quercus, 16.9.2012, (c) Lucie Zíbarová