Tyromyces chioneus (Bělochoroš sněhobílý)

Hojný druh jednoletého choroše rostoucího na dřevě listnáčů (velmi vzácně i jehličnanů), kde způsobuje bílou hnilobu. Plodnice mají mírnou chuť a často nasládlý pach. Mikroskopické znaky - hyfový systém dimitický, skeletové hyfy přítomné je v tramě rourek; generativní hyfy s přezkami; hymeniální cystidy nepřítomny; bazidie tetrasporické; spory válcovité 4-5 x 1.5-2 μm (Ryvarden et Melo 2014). Velmi podobný bělochoroš našedlý (Postia tephroleuca) se liší mimo jiné i hnědou hnilobou a užšími sporami.

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus NPR Břehyně-Pecopala, olšina, větev Alnus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, kmen Acer campestre, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus PP Tiské stěny, kulturní smíšený les, padlý kmínek Sorbus, 25.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus PP Tiské stěny, kulturní smíšený les, padlý kmínek Sorbus, 25.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, padlý kmen Populus tremula, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces chioneus

Tyromyces chioneus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, padlý kmen Populus tremula, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová