Tricholoma scalpturatum (Čirůvka šedožemlová)

Hojný druh čirůvky rostoucí od léta do začátku zimy pod nejrůznějšími listnáči (lípa, habr, dub), často i v parcích apod., vzácně i pod jehličnany. Plodnice ve stáří žloutnou. Pach a chuť slabě moučné. Jedlá. Čirůvka zemní (Tricholoma terreum) roste obvykle pod jehličnany, je tmavší a bez výrazné vůně. Čirůvka stříbrošedá (Tricholoma argyraceum) a č. vláknicovitá (Tricholoma inocybeoides) mají spíše kuželovitý klobouk s hrbolkem a úzce eliptické spory (Q > 1.65).

 

Tricholoma scalpturatum

Tricholoma scalpturatum Mšené-Lázně, dubohabřina, sub Tilia, Quercus, Carpinus, 5.1.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma scalpturatum

Tricholoma scalpturatum NPR Břejyně-Pecopala, dubohabřina, sub Carpinus, Fagus, 29.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma scalpturatum

Tricholoma scalpturatum Mšené-Lázně, dubohabřina, sub Tilia, Quercus, Carpinus, 5.1.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma scalpturatum

Tricholoma scalpturatum Podkrušnohorská výsypka, sub Tilia, 30.8.2006, (c) Lucie Zíbarová