Tricholoma frondosae (Čirůvka osiková)

Syn.: Tricholoma equestre var. populinum

Hojný podzimní druh čirůvky vázaný na osiky se kterými vytváři mykorhizu. Je velmi podobná čirůvce zelánce (Tricholoma equestre), která roste na písčitých půdách pod borovicemi a bývá vzácnější. Pro možnost zámeny se zelánkou se nedoporučuje ke konzumaci. Viz čirůvka sírožlutá (Tricholoma sulphureum) s nepříjemným pachem po svítiplynu.

 

Tricholoma frondosae

Tricholoma frondosae České Budějovice, cvičák, náletové dřeviny, sub Populus tremula, Salix, 6.12.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma frondosae

Tricholoma frondosae Nepomyšl, pískovna, sub Populus tremula, Betula, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma frondosae

Tricholoma frondosae Podkrušnohorská výsypka, sub Populus tremula, Betula, Salix caprea, 7.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma frondosae

Tricholoma frondosae Podkrušnohorská výsypka, sub Populus tremula, Betula, Salix caprea, 1.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma frondosae

Tricholoma frondosae Výsypka Velký Rýzl, sub Tila, Populus, Quercus, 29.8.2006, (c) Lucie Zíbarová