Lactarius pubescens (Ryzec pýřitý)

Velmi hojný druh ryzce tvořící mykorhizu s břízou, kterou doprovází prakticky na všech stanovištích včetně parků a zahrad. Roní bílé, neměnné a palčivé mléko. Nejedlý. Velmi podobný je drobnější ryzec skotský (Lactarius scoticus) rostoucí na podmáčených stanovištích. Dalším příbuzným druhem na obdobných stanovištích je ryzec kravský (Lactarius torminosus) s rezavým, zónovaným kloboukem. Mnohem vzácnější je ryzec vodopásný (Lactarius aquizonatus) se žloutnoucím mlékem a lepkavými chloupky na okraji klobouku. Může být parazitován nedohubem kaštanovým (Hypomyces spadiceus).

 

Lactarius pubescens

Lactarius pubescens NPP Swamp, narušené stanoviště, sub Betula, Pinus, Salix, 22.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius pubescens

Lactarius pubescens (detail lupenů) NPP Swamp, narušené stanoviště, sub Betula, Pinus, Salix, 22.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius pubescens

Lactarius pubescens Podkrušnohorská výsypka, sub Betula, 30.8.2006

 

Lactarius pubescens

Lactarius tominosus (vlevo) a Lactarius pubescens (vpravo)  NPP Swamp, narušené stanoviště, sub Betula, Pinus, Salix, 22.9.2022, (c) Lucie Zíbarová