Russula acrifolia s.l. (Holubinka palčivolupenná)

Roztroušeně se vyskytující druh, hojnější spíše v teplejších oblastech pod duby, buky a borovicemi na neutrálních až zásaditých substrátech. Nejedlá. Palčivá, zejména v lupenech. Význačná lepkavým kloboukem a růžověním, pak černáním dužniny na řezu. V Evropě dva morfologicky neodlišitelné druhy - Russula acrifiloa s. strs. a nedávno popsaná Russula picrofolia s drobnými odlišnostmi v mikroznacích. Viz např. holubinka hustolupenná (Russula densifolia) a h. černající (Russula nigricans) a další.

 

Russula acrifolia

Russula acrifolia s.l. Ždánice, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 18.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula acrifolia

Russula acrifolia s.l. Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, sub Carpinus, Quercus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula acrifolia

Russula acrifolia s.l. NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula acrifolia

Russula acrifolia s.l. Chlum u Dobrušky, dubohabřina, sub Quercus, Acer, Carpinus, 1.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula acrifolia

Russula acrifolia s.l. výsypka Boží Požehnání u Kynšperka nad Ohří, sub Quercus, Corylus, 30.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula acrifolia

Russula acrifolia (spory, Melzerovo regaens, 1000x), 1.7.2016, (c) Lucie Zíbarová