Rhodofomes roseus (Troudnatec růžový)

Syn.: Fomitopsis rosea

Víceletý druh choroše nápadný růžovým hymeniem. Druh, který v posledních desítkách let výrazně ustoupil (narozdíl od příbuzného a velmi hojného troudnatce pásovaného - Fomitopsis pinicola), nejspíše následkem změn v lesnickém hospodaření. Roste na padlých kmenech jehličnanů (smrk, jedle), převážně v přírodě blízkých porostech s dostatečnou zásobou dřeva. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu. Je uveden v Červeném seznamu v kategorii NT (téměř ohrožený), ale skutečný stupeň ohrožení bude v současnosti vyšší i proto se nachází mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 24.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 14.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus PR Český Jílovec, smíšený les (Fagus, Picea, Pinus, Abies) na prudkém svahu, kmen Picea, 7.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus NPR Žofinka, podmáčená smrčina, kmen Picea abies, 8.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus NPR Žofinka, podmáčená smrčina, kmen Picea abies, 5.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus PR Karvanice, suťový les, kmen Picea abies, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus NPR Klenovský Vepor, suťový les, kmen Picea, 11.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 28.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomitopsis rosea

Rhodofomes roseus PR Český Jílovec, smíšený les (Fagus, Picea, Pinus, Abies) na prudkém svahu, kmen Picea, 7.11.2011, (c) Lucie Zíbarová