Nectria cinnabarina (Rážovka rumělková)

Velmi hojná vřeckovýtrusá dřevorozkladná houba. Roste na větvičkách nejrůznějších listnáčů, často ve společnosti bledě oranžového nepohlavního stadia Tubercularia vulgaris, tvořícího konidie. V rámci rodu Nectria se nachází větší počet druhů, např. podobná rážovka šarlatová (Nectria coccinea) vázaná na buk, se odlišuje hladkým povrchem perithecií.

 

Nectria cinnabarina

Nectria cinnabarina PR Dlouhý vrch, Tilio-Acerion, větvička Fagus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria cinnabarina

Nectria cinnabarina Houština u Maštova, výsadba modřínu, větev Acer platanoides, 29.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria cinnabarina

Nectria cinnabarina PR Choltická obora, zámecký park, větev Acer, 9.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria cinnabarina

Nectria cinnabarina PR Choltická obora, zámecký park, větev Acer, 9.11.2016, (c) Lucie Zíbarová