Nemania serpens var. serpens (Dřevomor plazivý)

Hojná vřeckovýtrusá dřevorozkladná houba jejíž stromata s perithecii vyrůstají na mrtvém dřevě nejrůznějších listnáčů. Komplex velmi podobných a morfologicky špatně rozlišitelných druhů, z nichž je dřevomor plazivý zdaleka nejhojnější. Od příbuzných druhů se pozná snadno mikroskopicky na základě apikálního aparátu vřecek, jenž se nebarví v Mezerově reagens a spor s nevýraznou klíční štěrbinou. Promělilvý druh (či komplex druhů) s popsanými varietami d. plazivým houbobomilným (Nemania serpens var. hydnicola) a d. plazivým hrbolkatým (Nemania serpens var. colliculosa), s obdobnými sporami avšak amyloidní (modrou) reakcí askoapikálního aparátu v Melzerově reagens. Viz též dřevomor Chestersův (Nemania chestersii), dřevomor uhlový (Nemania carbonacea), dřevomor černý (Nemania atropurpurea), dřevomor Nemania diffusa.

 

Nemania serpens

Nemania serpens NPR Čertoryje, dubohabřina, větev Carpinus, 10.6.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania serpens

Nemania serpens NPP Žehuňský rybník, porost vrb na břehu rybníka, silná větev Salix alba, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania serpens

Nemania serpens NPR Ve Studeném, květnatá bučina, kmen Fagus, 6.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania serpens

Nemania serpens Uhelná, stará pískovna, náletové dřeviny, kmen Populs tremula, 30.10.2017, (c) Lucie Zíbarová