Trichaptum abietinum (Bránovitec jedlový)

Velmi hojný jednoletý choroš rostoucí na mrtvém, nedávno odmuřelém dřevě jehličnanů, nejčastěji smrku (méně často modřínu či borovic), vzácně i listnáčů. Způsobuje bílou voštinovou hnilobu. Druh nápadný fialovým hymeniem, ve stáří však můře vybledat. Od podobného bránovitce hnědofialového (Trichaptum fuscoviolaceum), rostoucího častěji na borovicích, se pozná tím, že jeho rourky nepřecházejí u okraje plodnice v lišty.

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum PR Polom, květnatá bučina, kmen Picea, 28.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum NPR Červené Blato, podmáčená smrčina, větev Picea, 22.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum PR Polom, květnatá bučina, kmen Picea, 28.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum NP Šumava, Spáleniště, kulturní smrčina, kmen Piea, 4.9.2018, (c) Lucie Zíbarová