Oligoporus stipticus (Bělochoroš hořký)

Velmi hojný druh jednoletého chroše rostoucí na mrtvém i živém dřevě jehličnanů, nejčastěji smrku, velmi vzácně i listnáčů. Způsobuje hnědou hnilobu. Druh význačný široce přisedlými, zpravidla na substrát nesbíhavými, svrchu hrbolatými plodnicemi, hořkou dužninou a mikroskopickými znaky - hyfový systém monomitický; hyfy s přezkami; bazidie tetrasporické; cystidy nepřítomny; spory válcovité až oválné 3.5-5 x 1.5-2 μm (Ryvarden et Melo 2014).

 

Oligoporus stipticus

Oligoporus stipticus NPR Červené Blato, podmáčená smrčina, padlý kmínek Picea, 22.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Oligoporus stipticus NPP Medník, acidofilní bučina, pařez Picea, 10.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Oligoporus stipticus Malonty, kulturní smrčina, kmen Picea, 20.9.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Oligoporus stipticus NPP Peklo, inverzní smrčina, kmen Picea, 7.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Oligoporus stipticus PR Polom, květnatá bučina, kmen Picea, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus stipticus

Oligoporus stipticus NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová