Nemania carbonacea (Dřevomor uhlový)

Roztroušeně se vyskytující druh z příbuzenstva hojného dřevomoru plazivého (Nemania serpens), od kterého se liší především mikroznaky (amyloidní askoapikální aparát, tmavé spory s klíční štěrbinou takřka po celé délce spory). Podobné mikroznaky má naopak dřevomor Nemania diffusa se stromaty, která nejsou nikdy zcela černá a méně vystouplými perithecii. Podobný je i dřevomor černý (Nemania atropurpurea) mikroskopicky se lišící sporami s kratší klíční šterbinou. Roste na mrtvém dřevě různých listnáčů, především v teplejších polohách.

 

Nemania carbonacea

Nemania carbonacea Ročov, suťový les, kmen Sorbus, 17.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania carbonacea

Nemania carbonacea Ročov, suťový les, kmen Sorbus, 17.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania carbonacea

Nemania carbonacea PR Rač, potoční luh, fragment kmene Salix, 12.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania carbonacea

Nemania carbonacea PR Topoľové hony [SK], lužní les, fragment kmene Populus, 11.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania carbonacea

Nemania carbonacea Rusovo [SK], lužní les, fragment kmene Populus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová