Inocybe nitidiuscula (Vláknice lesknavá)

Roztroušeně se vyskytující vláknice rostoucí od léta do podzimu pod jehličnany, vz. listnáči, především na vápnitých půdách. Význačná narůžovělým třeněm, který na je na apexu ojíněný a bez hlízky na bázi. Pach spermatický.

Inocybe nitidiuscula

Inocybe nitidiuscula Břínkov, květnatá bučina, břeh potůčku, sub Picea, Fagus, 3.9.2015, (c) Lucie Zíbarová