Cortinarius (Tel.) turgidus (Pavučinec nadmutý)

Patrně roztroušeně se vyskytující pavučinec z podrodu Telamonia rostoucí pod listnáči na vápnitých půdách. Nanápadný druh význačný baňatým, často vřetenovitým třeněm a dosti světlým kloboukem. Uvedený v Červeném seznamu ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

Cortinarius turgidus

Cortinarius turgidus NPR Čtvrtě, dubohabřina, sub Tilia, Quercus, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová