Thelephora caryophyllea (Plesňák karafiátový)

Vzácnější druh mykorhizní houby rostoucí pod listnáči a jehličnany, především na minerálních, bazických půdách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR - kriticky ohrožený druh. Lokálně se však může vyskytovat poměrně hojně - např. na Podkrušnohorské výsypce u Sokolova a podobných narušených stanovištích. Podobný a mnohem hojnější plesňák zemní (Thelephora terrestris) se odlišuje tlustšími, zvrchu chlupatými plodnicemi, které nejsou zřetelně nálevkovité, zvrášněným hymenoforem a mikroznaky.

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Lítovská výsypka, sub Pinus, Betula, 21.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Podkrušnohorská výsypka, sub Salix caprea, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Dobřín, rekultivovaná pískovna, sub Pinus, 24.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea (mladá plodnice) Podkrušnohorská výsypka, sub Alnus, Picea omorica, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Vodní dílo Jirkov, porost náletových dřevin, sub Salix caprea, Betula, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Stráž nad Nežárkou, spontánní sukcese v pískovně, 29.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea & T. terrestris

Thelephora caryophyllea (vlevo) Thelephora terrestris (vpravo) Provodín, mechatá cesta v pískovně, sub Pinus, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea & T. terrestris

Thelephora caryophyllea (vlevo) Thelephora terrestris (vpravo) Provodín, mechatá cesta v pískovně, sub Pinus, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová